Raketni sistemi - Modifikacija i modernizacija

 

Kompanija MTT-INFIZ je tokom godina učestvovala u nekoliko projekata modernizacije raketnih sistema 2K12 Kub i S-125 Neva/Pečora.

Ovi projekti su realizovani sa ciljem poboljšanja operativno-tehničkih karakteristika i rešavanja problema eksploatacije zbog zastarelih komponenti i sklopova koji nisu predviđeni za popravku.


Posebno bi izdvojili sledeća rešenja:

- Razvoj modifikacionog kompleta "Logaritamski prijemnik". Ovaj modifikacioni komplet je baziran na solid-state tehnologiji i VLSI kolima, što mu obezbeđuje visoki nivo pouzdanosti;

- Razvoj modifikacionog kompleta SLD (uređaj za spregu laserskog daljinomera);

- Razvoj digitalnog BSO;

- Integracija sistema termovizijskog automatskog praćenja.