Westinghouse (Northrop Grumman) AN/TPS-63 radarski sistemi - Održavanje, remont, modernizacija i nadogradnja

 

S obzirom da su sistemi AN-TPS 70 i AN-TPS 63 radari istog proizvođača, generacijski i tehnološki veoma slični - problematika njihovog održavanja je takođe slična.

Tokom eksploatacije radarskih sistema AN-TPS 63 od strane RViPVO Vojske Srbije, MTT-INFIZ je u više navrata pružao tehničku pomoć u vidu remonta i održavanja, kao i snabdevanja neophodnim rezervnim delovima.

Usluge koje MTT-INFIZ pruža za radarski sistem AN-TPS 63, su navedene u tekstu ispod.


Održavanje, remont i servisiranje:

• celokupan radarski sistem;
• delovi radarskog sistema po posebnom zahtevu korisnika;
• pojedinačni sklopovi radarskog sistema.


Snabdevanje rezervnim delovima, ispitivanje i servis, između ostalog obuhvata:

• nabavku i ugradnju CFA predajne cevi;
• nabavku i ugradnju TWT pobudne cevi;
• nabavku i ugradnju tetroda regulacione cevi.


Modifikacija i modernizacija, između ostalog obuhvata:

• nabavku novog IFF radara i njegovu integraciju u radarski sistem;
• proizvodnju i ugradnju MTT-INFIZ digitalnog radarskog pokazivača;
• modifikacioni komplet za ugradnju malošumnog pojačavača u radarski prijemnik.

(Posebno ističemo da je kompanija MTT-INFIZ razvila familiju malošumnih pojačavača za radarske prijemnike u frekventnom opsegu od 1250 MHz do 9 GHz. Svi malošumni pojačavači su realizovani u solid stejt tehnologiji i imaju veoma malu potrošnju.)


Remont i popravka pojedinih sklopova, između ostalog obuhvata:

• klima uređaje;
• koaksijalne talasovode;
• cirkulatore velike snage;
• regulatore visokog napona;
• sisteme tečnog hlađenja.