NAŠI PARTNERI


Lista glavnih partnera sa kojima kompanija MTT-INFIZ sarađuje već više od tri decenije:
INSTITUT ZA FIZIKU U BEOGRADU


SENZOR INFIZ