Meteorološki i brodski radarski sistemi - Održavanje, remont, modernizacija i nadogradnja

Pored održavanja, remonta, modernizacije i nadogradnje vojnih radarskih sistema, kompanija MTT-INFIZ ima bogato iskustvo i u radu sa civilnim radarskim sistemima kao što su meteorološki i brodski radari.Usluge koje MTT-INFIZ može da ponudi za meteorološke i brodske radarske sisteme između ostalog obuhvataju:

• generalni remont i održavanje radara;
• popravke sklopova i podsistema po zahtevu klijenta;
• obezbeđivanje rezervnih delova;
• modifikaciju radara.Modifikacija meteoroloških radarskih sitema, između ostalog obuhvata:

• modifikacioni komplet za digitalizaciju podataka o položaju antene;
• modifikacioni komplet za ugradnju malošumnog pojačivača u radarski prijemnik;
• modifikacioni komplet za pozicioniranje radarske antene ugradnjom sistema sa impulsnom širinskom modulacijom;
• modifikacioni komplet kompresor-dehidratatora za vazduh talasovodnog sistema;
• zamenu originalnog magnetrona na radarima Mitsubishi magnetronima HP10, HP20 i HP30.Modifikacioni komplet za digitalizaciju podataka o položaju antene se sastoji od:

• enkodera;
• bloka za mehaničku spregu;
• izvora za napajanje;
• priključnog kabla i konektora;
• sin/cos konvertora.Modifikacioni komplet za ugradnju malošumnog pojačavača u radarski prijemnik se sastoji od:

• malošumnog pojačavača;
• izvora za napajanje;
• koaksijalno-talasovodnog tranzicionog kompleta.

Posebno ističemo da je kompanija MTT-INFIZ razvila familiju malošumnih pojačavača za radarske prijemnike u frekventnom opsegu od 1250 MHz do 9 GHz. Svi malošumni pojačavači su realizovani u solid stejt tehnologiji i imaju veoma malu potrošnju.Modifikacioni komplet za pozicioniranje radarske antene ugradnjom sistema sa impulsnom širinskom modulacijom:

Ugradnjom modifikacionog kompleta za sistem pozicioniranja antena na bazi impulsno širinske modulacije (PWM), izbacuje se tehnološko zastareli amplidin. Na ovaj način ostvaruje se:

• veća pouzdanost u radu;
• jednostavnije održavanje;
• jednostavnije podešavanje sistema;
• smanjenje troškova;
• poboljšanje kvaliteta regulacije;
• poboljšanje tačnosti celog sistema;
• produžavanja veka upotrebe pogonske grupe (motora i reduktora).Modifikacioni komplet kompresor-dehidratatora za vazduh talasovodnog sistema:

• U zavisnosti od konkretnih zahteva formira se modifikacioni komplet. Zahtevi se odnose na potreban protok, izlazni pritisak i zahtevanu tačku rose.
• Ovaj komplet omogućuje zamenu celog sistema za generisanje vazduha.