Marconi S-600 radarski sistemi - Održavanje, remont, modernizacija i nadogradnja

 

MTT-INFIZ iza sebe ima više od jedne decenije iskustva u uspešnom servisiranju, održavanju i modifikovanju radarskih sistema Marconi S-600 serije. Tokom ovog perioda, najznačajniji klijenti su nam bili RViPVO Republike Srbije, kao i Vazduhoplovne snage Kenije. Usluge koje pružamo su navedene u tekstu ispod.


Održavanje, remont i servisiranje:

• celokupan radarski sistem;
• delovi radarskog sistema po posebnom zahtevu korisnika;
• pojedinačni sklopovi radarskog sistema.


Snabdevanje rezervnim delovima, ispitivanje i servis, između ostalog obuhvata:

• magnetron;
• tiratron;
• enkoder;
• TR ćelije i cevi;
• digitalni brisač stalnih odraza (DBSO).


Modifikacija i modernizacija, između ostalog obuhvata:

• nabavku novog IFF radara i njegovu integraciju u radarski sistem;
• proizvodnju i ugradnju MTT-INFIZ digitalnog
radarskog pokazivača;
• ekstraktor traker;
• komunikacionu opremu;
• VHF band;
• UHF band;
• interkom uređaj za komandna mesta;
• uređaj za automatsko upravljanje radarom za merenje visine;
• modifikacioni komplet za ugradnju malošumnog pojačavača u radarski prijemnik.

(Posebno ističemo da je kompanija MTT-INFIZ razvila familiju malošumnih pojačavača za radarske prijemnike u frekventnom opsegu od 1250 MHz do 9 GHz. Svi malošumni pojačavači su realizovani u solid stejt tehnologiji i imaju veoma malu potrošnju.)