Westinghouse (Northrop Grumman) AN/TPS-70 radarski sistemi - Održavanje, remont, modernizacija i nadogradnja

 

Od samog osnivanja, 1991. godine, kompanija MTT-INFIZ je vršila održavanje, remont, modernizaciju i nadogradnju Westinghouse AN/TPS-70 radarskih sistema.

Naši stručnjaci su završili obuke za popravku i održavanje radarskih sistema AN/TPS-63 i AN/TPS-70, te je njihovo znanje potvrđeno izdatim diplomama od strane Westinghouse Electric Corporation SAD, United states Air Force i GenRad-a.

Svoje bogato iskustvo i znanje su pretočili u servisno-remontnu dokumentaciju i dokumentaciju za obuku operatera.

Neke od usluga koje MTT-INFIZ pruža za radarski sistem AN-TPS 70, su navedene u tekstu ispod.


Održavanje, remont i servisiranje:

• celokupan radarski sistem;
• delovi radarskog sistema po posebnom zahtevu korisnika;
• pojedinačni sklopovi radarskog sistema.


Modifikacija i modernizacija, između ostalog obuhvata:

• proizvodnju i ugradnju MTT-INFIZ digitalnog radarskog pokazivača;

• modifikacioni komplet za ugradnju malošumnog pojačavača u radarski prijemnik.

(Posebno ističemo da je kompanija MTT-INFIZ razvila familiju malošumnih pojačavača za radarske prijemnike u frekventnom opsegu od 1250 MHz do 9 GHz. Svi malošumni pojačavači su realizovani u solid stejt tehnologiji i imaju veoma malu potrošnju.)Proizvodnja i servisiranje pojedinih sklopova, između ostalog obuhvata:

• zavojnicu (Focus Coil);
• VN transformator;
• izmenjivač toplote;
• klima uređaje;
• VN diode;
• LNA pojačavač.

Servisiranje pojedinih sklopova, između ostalog obuhvata:

• regeneraciju, popravku i ispitivanje Twystron-a;
• invertor;
• blok okidačkih impulsa modulatora;
• blok PFN;
• ploče signal i post procesora;
• eksajter;
• pojačavač snage;
• kombajner;
• prijemnik;
• višenaponski izvor za napajanje;
• štampane ploče iz sastava IFF radara.Kompanija MTT-INFIZ je posebno usvojila remont i popravku sledećih sklopova:

• frekfentnog generatora;
• plazma pokazivača;
• rotirajuće spojnice.