OSNOVNE USLUGE I ISKUSTVA


Kompanija MTT-INFIZ poseduje bogato iskustvo pre svega u oblastima mikrotalasne tehnike, radarskih tehnologija i industrijske elektronike. Naše osnovne usluge i dosadašnja iskustva između ostalog obuhvataju:


REMONT, ODRŽAVANJE I MODERNIZACIJU RADARSKIH SISTEMA

Westinghouse (Northrop Grumman) AN/TPS-70 radarski sistemi
Westinghouse (Northrop Grumman) AN/TPS-63 radarski sistemi
Marconi S-600 serija radarskih sistema
• brodski radarski sistemi
• meteorološki radarski sistemi


REMONT, ODRŽAVANJE I MODERNIZACIJU RAKETNIH PVO SISTEMA

• 2K12 Kub
• S-125 Neva/Pečora


PROIZVODNJU

• digitalnog radarskog pokazivača
• lasera
• specijalnih svetlosnih izvora
• komandnih konzola za raketne sisteme
• laboratorijske opreme


SISTEM-INTEGRACIJU I SERVISIRANJE


• radarskih sistema
• termovizijskih sistema
• sistema za noćno izviđanje


SERVISIRANJE

• vojnih uređaja
• industrijskih uređaja
• medicinskih uređaja