Dobro došli u MTT - INFIZ

Preduzeće za mikrotalasnu tehnologiju

Kompanija MTT-INFIZ osnovana je 1991 uz podršku Instituta za fiziku.

Od osnivanja MTT-INFIZ radi na projektovanju, remontu, redizajnu i opravci sofisticiranih vojnih i civilnih sistema.

Kompanija je tehnološki i kadrovski osposobljena za rešavanje složenih zadataka iz polja energetske elektronike, analogne i digitalne elektronike, laserske tehnike, mašinstva, meteorologije.

MTT-INFIZ u sklopu svojih aktivnosti obavlja teoretsku, praktičnu i obuku uz rad ljudstva naručioca.

Remontni kapaciteti MTT-INFIZ-a su:

- Kvalifikovano ljudstvo
● Ljudi koji su prošli obuku za servis i održavanje AN TPS 63, AN TPS 70 i S-600


- Mašinska radionica
● Opremljena sa tri struga, dve glodalice i jednom radijalnom bušilicom- Elektro-mašinska radionica
● Instalisanih 100kW, pretvarač 115V 400Hz 75kW, može da primi 4 radarske kabine

- Elektronska radionica
● Osciloskopi, analizator spektra, laboratorijski izvori, besprašna komora...

- Hemijska laboratorija

- Radarski ispitni poligon