Učila

 

Proizveli smo Učila za praktični deo nastave vodeći se činjenicom da je praktična nastava neophodna i neodvojiva od teorijske nastave i obrazovanja u celini.Naša učila iz prirodnih nauka svojom primenljivošću,dizajnom i kvalitetom omogućavaju izvođenje velikog broja vežbi.
OPTIČKA KLUPA
Set se sastoji od preko 30 različitih elemenata kojima se mogu formirati 20 vežbi iz oblasti geometrijske i fizičke optike,kao i neki optički instrumenti u skladu sa programom nastave za osnovne i srednje škole

APARAT ZA ELEKTROLIZU
Služi za demonstraciju procesa elektrolize i proizvodnju vodonika, odnosno kiseonika. Aparatom je moguća provera prvog Faradejevog zakona elektrolize. Uz aparat za elektrolizu dat je univerzalni naponski i strujno stabilisani izvor jednosmerne struje od 15V, 5A maksimalno,koji se može koristiti i za niz drugih eksperimenata u fizičkoj laboratoriji.LABORATORIJSKI ISPRAVLJAČ

Univerzalni naponski i strujno stabilisani izvor jednosmerne struje od 15V, 5A maksimalno. Ovaj izvor se može korisnoupotrebiti u fizičkoj laboratoriji za niz eksperimenata za koje je potreban izvor navedenih karakteristika, na primer: napajanje poluprovodničkog detektora, raznih elektronskih sklopova, elektromagneta i td.

 

 

GENERATOR SIGNALA
Koristiti se za više eksperimenata iz elektronike i akustike. Opseg učestanosti signala je od 0,1 Hz do 99,99 kHz, a oblik signala može biti sinusoidni, trouglasti ili pravougaoni. Uređajem se mogu meriti učestanost generatora kao i učestanost spoljašnjeg signala.


MAKETA SUNČEVOG SISTEMA