Digitalni radarski pokazivač DiNovo Terminal

 

MTT-INFIZ je projektovao DiNovo Terminal od industrijskih komponenti lako dostupnih na tržistu.

Omogućeno je pokazivanje

- Analognih video signala
- Sintetičkih simbola i podataka
- Video mapa
- Kursor za prikazivanje relativnih koordinata između dva cilja
- Automatsko praćenje ciljeva uz automatsko navođenjeSignal za okretanje vremenske baze

- Digitalni ulaz sa enkodera
- Paralelni 13 bita
- Serijski 13 bita
- Serijski 1bit + referentni marker
Opciono
- Analogni sinhro selsinski

 


Radarski triger

- perioda 4ms
- širina impulsa 0.5-10ms
- amplituda impulsa +5 do +70V

Video ulazi

- Grupa I
- 6 nezavisnih video ulaza

- Grupa II
- 8 pojedinačno selektovanih video ulaza

Ulaz za sintetičke podatke

- Ulaz za prijem podataka sa radarskog ekstraktora
- Paralelni i serijski ulaz za računar
- Eternet
- Veštačka perzistencija


 


Prikazivanje mapa

- Obeleživači daljine i azimuta
- Granice
- Geografski podaci (gradovi,reke,obale...)
- Aerodromi, vazdušni koridori
- Moguće je ubacivati mape po zahtevu korisnika

Napajanje po zahtevu korisnika

Ukupna snaga: <500W

Poboljšanja

- Radarski traker
- Automatsko navođenje
- Trenažer obuke
- Snimanje i reprodukcija podataka radarskog osmatranja

Mogućnost primene :

- AN-TPS 63
- AN-TPS 70
- S 600
- Brodski radari
- Radarski sistemi serije P
- Trenažer za obuku