Servis-proizvodnja medicinske opreme

 

VIVARIUM

Vivarium je uređaj namenjen za uzgoj kultura biljnih i životinjskih koje zahtevaju specifične uslove.

Projektovan je za održavanje temperature do +45oC i relativne vlažnosti do +98%o. Simulacija dana i noći je automatska a period osvetljenja definiše korisnik.

Komandni deo uređaja se nalazi na levoj strani sastoji se od Ekrana osetljivog na dodir ispod kojeg je taster za pokretanje računara kao i USB priključak za skidanje podataka sa računara. U donjem levom uglu je orman gde je smeštena komandna elektronika i računar.

Središnji deo uređaja je radni prostor koji se sastoji iz četiri police, gde se smeštaju biljne i životinjske kulture kojima su potrebni specifični uslovi, koje su osvetljene sa po dva sijalična mesta. Radni prostor je odvojen od uticaja spoljašnje okoline kliznim vratima sa vakumiranim staklom.

Osnovne karakteristike

Dimenzije DxŠxV (mm)

1500x700x1900 (mm)

Napajanje

220V±10%    50Hz ±10%

Snaga grejanja

600W

Kapacitet ovlaživača

350gr/h

Osvetljenje

8 x 420 Cd

 

Revitalizacija i nabavka magnetrona

MTT-INFIZ je još početkom osamdesetih izvršio prvu analizu postojećih magnetrona i drugih izvora mikrotalasa i mogućnost njihove revitalizacije i proizvodnje. Od tada MTT-INFIZ je za potrebe našeg vojnog i civilnog sektora izvršio niz revitalizacija i nabavke magnetrona. Korisnici usluga Institut za radioligiju, VMA, Vojska Srbije. Proces revitalizacije je dat u sledećih nekoliko slika.


Rastavljen magnetron spreman za eliminaciju oksidisanog sloja sa površine anode
   

Magnetron u peći gde se greje na 4500C u procesu da bi se postigao visok vakuum.

Testiranje manetrona u diodnom režimu
   

Testiranje anodnog bloka manetrona
 

 

Servisiranje uređaja za hlađenje glave magneta na EMR

Servis obuhvata:

-zamenu kompresora

-zamenu neispravne instalacije

-čišćenje instalacije

-baždarenje manometara

 

Servis uređaja za megnetnu stimulaciju Magstim (Institut za medicinska istraživanja)
- Detekcija i servis neispravnih ploča

 

 

 

 

Servis i pregled neonatalnih inkubatora

Zamena delova:

- Grejača za vazduh

- Grejač za vodu

- Nivostat za vodu

- Dihtung guma malih vrata

- Filter za vazduh

- Manžetna (iris)

- Leksan na komandnoj tabli (tastaturi)


Servis podsklopova

Elektronika:
- Napajačka el. ploča – provera i zamena elektrolita

- Energetska el. ploča - provera i zamena elektrolita

- Procesorska el. ploča - provera i zamena elektrolita

- Termostatska el. ploča - provera i zamena elektrolita

-Upravljačka el. ploča (tastatura) provera i zamena elektrolita

 

 

 

Energetika:

- Energetski modul - zamena RSO utičnice, varistora, kućišta osigurača i osigurača.

- Merna grupa- provera ispravnosti sondi, ispravnost kućišta sondi, ispravnost kabla.

- Ventilator- provera ispravnosti ventilazora.

- Provera ožičenja sklopa elektronike i energetike, kao i svih konektora.

 

 

Mehanika:

- Provera ispravnosti,( ili zamena) bravica malih vrata.

- Provera ispravnosti,( ili zamena) bravica velikih vrata.

- Provera ispravnosti,( ili zamena) šarke malih vrata.

- Provera ispravnosti,( ili zamena) šarke velikih vrata.

- Provera ispravnosti ( ili zamena) kadice.

- Provera ispravnosti ( ili zamena) vodomera.

- Provera ispravnosti ( ili zamena) ležaja.

- Provera ispravnosti ( ili zamena) nosača ležaja.

- Provera ispravnosti kućišta, čišćenje oštećenih površina (korodiranih) i farbanje.


Hauba:

- Procena oštećenosti haube i eventualna zamena u slučaju da je neupotreblljiva (slomljena, ispucala ili neprozirna).

- Provera svih sklopova na haubi (mala vrata, graničnik ležaja) kao i njihova zamena.

Završno testiranje:

- Testiranje temperaturnog polja