Remont, servis i održavanje radarskih sistema serije S600

 

Radarske sisteme serije S600 MTT-INFIZ već deceniju uspešno servisira, održava i modifikuje za Vazduhoplovne snage Kenije i RV i PVO R.Srbije

MTT-INFIZ je u mogućnosti da remontuje, održava
i servisira radarske sisteme serije S 600

• Opravku radara po defektaciji
• Opravku dela radara po posebnom zahtevu korisnika
• Opravku pojedinačnih sklopova radara
• Modifikacije na radaru

Snabdevanje rezervnim delovima

MTT-INFIZ može da ponudi nabavku ispitivanje i servis

- Magnetrona
- Tiratrona
- Enkodera
- Tr ćelija i cevi
- Digitalni brisač stalnih odraza (DBSO)

Kao modernizaciju radarskog sistema S-600 možemo da ponudimo

- Nabavku novog IFF radara i njegovu integraciju u radarski sistem
- Proizvodnju i ugradnju Digitalnog radarskog pokazivača DiNovo Terminal
- Ekstraktor traker
- Komunikcionu opremu
• VHF band
• UHF band
• Interkom uređaj za komandna mesta
• Uređaj za automatsko upravljanje radarom za merenje visine