Remont, servis i održavanje radarskog sistema AN-TPS 63

 

Sistemi AN-TPS 70 i AN-TPS 63 su radari istog proizvođača Wesitnghausa.

Generacijski i tehnološki su veoma slični kao i problematika njihovog održavanja.

Tokom eksploatacije radara AN-TPS 63 MTT-INFIZ je u više navrata pružao tehničku pomoć Vojsci Srbije i snabdevao je neophodnim rezervnim delovima.

MTT-INFIZ za radarski sistem AN-TPS 63 može da ponudi

- Remont,servis i održavanje celog radarskog sistema AN-TPS 63
- Nabavku i ugradnju CFA predajne cevi
- Nabavku i ugradnju TWT pobudne cevi
- Nabavku i ugradnju tetroda regulacione cevi

Kao modernizaciju radara AN TPS 63 možemo da ponudimo

- Nabavku novog IFF radara i njegovu integraciju u radarski sistem
- Proizvodnju i ugradnju Digitalnog radarskog pokazivača
DiNovo Terminal

MTT-INFIZ je posebno usvojio remont i popravku pojedinih sklopova

- Klima uređaja
- Koaksijalnih talasovoda
- Obtne spojnice
- Cirkulatora velike snage
- Regulatora visokog napona
- Sistema tečnog hlađenja